Tile Name: Aldo Mix
    
 ~/TilesPics/Aldo Mix Rectified 300.3.JPG
 
Code:  300.3
Brand Name: Kasra
Size: 60x60
Exwork Price: $ 6.2 / m²